Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Technologies of Living Systems №2 - 2012 year.

V.M. Generalov, M.V. Kruchinina, A.G. Durumanov, S.A. Kurilovich, A.А. Gromov, A.S. Kozlov, S.B. Malyshkin

3-13

E.R. Andreeva, O.V. Grigorieva, I.V. Andrianova, A.N. Gornostaeva, L.B. Buravkova

13-19

E.R. Andreeva, I.V. Andrianova, P.I. Bobyleva, L.B. Buravkova, E.V. Maslova, Yu.A. Pomanov

19-25

I.V. Matveychuk, V.V. Rozanov, Yu.I. Denisov-Nikol’sky, S.V. Al’kov

25-33

M.S. Gromova, A.V. Kondrashina, A.V. Eremenko, L.V. Sigolaeva, D.V. Volkov, N.I. Zuravleva, I.N. Kurochkin

33-41

G.P. Ter-Asaturov, M.V. Lekishvili, A.T. Bigvava, A.S. Pankrtov, K.S. Adjiev, A.Yu. Ryabov, Yu.B. Yurasova

41-49

T.S. Minnibaev, A.E. Severin, I.K. Rapoport, V.V. Chubarovsky, N.A. Minnibaeva, K.T. Timoshenko, G.A. Goncharov

49-56

E.L. Sokov, L.E. Kornilova, O.P. Artukov, N.V. Nozdryuhina, N.A. Arsukhin

56-61

N.J. Kelina, T.J. Mamelina, L.N. Romanov, S.N. Petrochenko, M.A. Myagkov

61-66

L.V. Shevchenko, A.I. Elfimov, V.I. Torshin, E.Y. Kalashnikova, O.N. Serova, N. Mansur

66-69
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio