Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Dynamics of Complex Systems – XXI century №1 - 2012 year.

Dynamics of social and economic systems

A.M. Naumov

3-5

P.N. Zakharov

6-8

Y.N. Lapygin, L.K. Koretskaja

9-13

V.I. Kornienko, A.I. Tjazhov

13-16

K.V. Khartanovich

17-20

N.D. Luskatov, V.G. Chernov

21-24

G.V. Ulyanov

25-28

M.V. Sivjakova, A.A. Mishin

29-33

Т.А. Lachinina

33-35

D.U. Lapygin, A.V. Chizhov

36-41

V.I. Kulikov

41-45

V.A. Kretinin, A.S. Davydova

46-49

Y.N. Lapigin, D.A. Kozlov

50-55

V.V. Kalmykov, I.U. Kalmykova

55-59

V.V. Kalmykov

60-64
Dynamic of technical systems

O.M. Polezhaev, A.E. Marchenkov

65-68
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio