Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Antennas №3 - 2012 year.

Yu.V. Gulyaev, Yu.F. Zakharchenko, N.I. Sinitsyn, V.A. Cherepenin

4-8

D.A. Usanov, S.A. Nikitov, A.V. Skripal, M.Y. Kulikov

9-14

A.P. Krenitskiy, S.A. Alaverdyan, V.P. Meschanov

15-17

V.V. Perinsky, V.N. Lyasnikov

18-20

A.A. Ignatiev, M.N. Kulikov, A.A. Maslennikova, A.V. Prozorkevich

21-24

M.V. Davidovich

25-32

A.Yu. Miroshnichenko, V.A. Tsarev, A.I. Korchagin

33-35

D.A. Abaev, A.B. Danilov, V.I. Tishchenko

36-42

A.S. Bondarenko, B.M. Kats, V.P. Meschanov

43-46

I.I. Artyukhov, A.I. Zemtsov

47-49

I.N. Antonov, A.G. Lavkin

50-52

3
Antenna arrays

E.S. Makarov, M.V. Saprykin, M.A. Giorgadze, I.V. Popov

53-60
Apply problems, solving with an antennas technique

I.Yu. Grigoriev, V.A. Vasin, E.N. Ivashov, S.V. Stepanchikov

61-67
Electromagnetic Compatibility of Antenna Devices

O.Yu. Perfilov, A.O. Perfilova, G.I. Troshin

67-72

72
Sept. 2, 2020
Aug. 27, 2020
June 24, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio