Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Highly available systems №2 - 2011 year.

5

A.V. Babash

7-12

L.С. Babenko, E.A. Maro

13-16

R.G. Korkikian, E.V. Trichina

17-22

I.A. Kukalo

23-27

M.A. Pudovkina

28-33

S.F. Krendelev, E.O. Spitsyna

34-38

B.M. Sukhinin

39-41

A.A. Chilikov, A.E. Alekseev

42-46

K.D. Averchenko, S.P. Panasenko

47-50

N.V. Baranov

51-55

R.R. Gilyazov, S.V. Smyshlyaev

56-59

V.O. Popov

60-64

A.V. Blagodarenko

65-69

S.A. Gaivoronski

70-75

I.Y. Korkin

76-77

E.V. Mankov, R.I. Kompaniets, V.V. Kovalev

78-83

А.Е. Baranovich

84-89

D.Y. Gamayunov

90-92

P.N. Devyanin, V.G. Proskurin

93-96

V.A. Desnitsky, A.A. Chechulin

97-101

D.V. Komashinskiy, I.V. Kotenko, A.A. Chechulin

102-106

I.V. Kotenko, A.M. Konovalov, A.V. Shorov

107-111

I.B. Saenko, I.V. Kotenko

112-116

D.V. Ushakov

117-121

Y.V. Malinin, I.E. Khairov, P.V. Genievsky

122-125

P.А. Kovalenko

126-129

130-142
Sept. 2, 2020
Aug. 27, 2020
June 24, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio