Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Biomedical Radioelectronics №2 - 2012 year.

Medicine

M.M. Mezhennaya, A.N. Osipov, I.A. Ilyasevich, N.S. Davydova, M.V. Davydov, V.A. Kulchitsky

3-11

N.B. Rubtsova, S.Yu. Perov

12-21

N.I. Sinitsyn, V.A. Elkin, O.V. Betskii

22-32

A.A. Desova, V.V. Gychyk, A.A. Dorofeyuk, J.A. Dorofeyuk

33-38

A.V. Rzyanina, A.D. Usanov

39-41

A.M. Nosovsky, Z.O. Solovieva, V.K. Ilyin

42-47

K.Sh. Ismayilova

48-52

E.F. Dutikova, B.V. Arshinov, R.A. Maraguei

53-59

I. V. Vorobieva, D. A. Merkushenkova, L. G. Estrin

59-63
Sept. 2, 2020
Aug. 27, 2020
June 24, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio