Радиотехника
Издательство РАДИОТЕХНИКА

"Издательство Радиотехника":
научно-техническая литература.
Книги, журналы издательств ИПРЖР, РС-ПРЕСС, САЙНС-ПРЕСС


Тел.: +7 (495) 625-9241

::Журналы
::Книги
 

Журнал Антенны №9 за 2008 г.

2222

А. И. Синани

А. Н. Грибанов, А. Н. Титов, Г. Ф. Мосейчук

А. И. Синани, Р. Д. Позднякова, В. Н. Епишкина

О. С. Алексеев

Ю. И. Белый, А. И. Синани, Г. Ф. Мосейчук, О. С. Алксеев, Н. Н. Баринов, А. Е. Блохин, В. А. Митин, Б. П. Ястребов, Е. И. Старшинова, А. В. Вороженцев

Ю. И. Белый, А. И. Синани, О. С. Алексеев, В. М. Кузьменков, В. Ф. Винярский, С. С. Бушкин, А. Н. Королев, В. М. Малыщик, А. Г. Далингер

А. И. Синани, В. М. Кузьменков, В. И. Лапшин, Г. В. Зелепукина, И. В. Трусилова, Н. В. Аксёнов

И. А. Балина, Т. А. Ломовская, Г. Ф. Мосейчук, А. И. Синани

И. В. Глушицкий, И. И. Зайченко

А. И. Синани, С. В. Симованьян, Н. П. Балабуха, А. С. Зубов, В. С. Солосин

В. Н. Епишкина

А. И. Мамонов

В. А. Митин, Н. А. Винярская, М. С. Рыбин, А. И. Синани

А. И. Мамонов, А. В. Воронежцев

А. Н. Грибанов

А. Н. Титов

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio