Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Information-measuring and Control Systems №6 - 2011 year.

5-6

G. V. Rybina, D. V. Demidov, D. I. Shantzer, A. V. Mozgachev

7-15

V. M. Rybin

16-19

A. P. Yeremeyev, G. V. Rybina, P. V. Grechkina

20-28

S. K. Dulin, N. G. Dulina, V. I. Umansky

29-34

N. G. Volchenkov, A. I. Dmitrenko, V. V. Klimov, A. V. Orlov, B. A. Shchukin

35-42

S. E. Buznikof, D. S. Elkin, N. S. Shabanov

43-49

S. P. Kovalyov, S. S. Parondzhanov

50-58

A. M. Zagrebayev, V. A. Nasonova

59-65

V. P. Kozyrev, A. K. Troitsky

66-71

A. I. Guseva, V. S. Kireev, A. A. Ilukhin, F. S. Tzuplakov, A. V. Ivanov, I. M. Kozgin

72-78

79-83

A. G. Kramin, V. A. Rusakov, A. A. Hramov

84-88
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio