Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Information-measuring and Control Systems №3 - 2011 year.

5

6-14

A. V. Komyakov

15-21

V. G. Baranov, V. R. Milov, A. N. Kirsanychev, V. V. Alexeev

22-27

Yu. S. Fedosenko, A. I. Tsvetkov

28-32

A. S. Kuimova, D. V. Minaev, Yu. S. Fedosenko

33-37

V. G. Baranov, А. А. Misevich, A. A. Sevryukov, B. A. Suslov, N. A. Alipova, M. A. Sevryukov

38-42

K. S. Pogodov

43-46

N. G. Dmitrieva, I. N. Dmitrieva

47-51

V. E. Krivokorytov

52-55

V. R. Milov, V. G. Baranov, A. Yu. Epshtein, B. A. Suslov

56-61

I. V. Shalashov

61-64

E. S. Sokolova, D. A. Lyakhmanov

65-71

S. V. Korelov, L. Yu. Rotkov

72-75

R. L. Shibert, V. R. Milov, D. V. Milov

76-78

P. A. Tupikov

79-83

E. I. Shkelev, V. N. Bugrov, N. E. Zemnyukov

84-88

V. N. Gavrilov, Yu. M. Gryaznov, P. D. Moiseev, N. M. Sonin, A. A. Chastov

89-94
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio