Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Biomedical Radioelectronics №7 - 2011 year.

3

4

S.G. Gurzhin, V.I. Zhulev, E.M. Proshin, V.M. Sahibgareev

5-12

A.G. Borisov, V.I. Julev, M.B. Kaplan, A.V. Shulyakov

13-17

S.G. Gurzgin, E.M. Proshin, E.O. Putilin, A.V. Shulyakov

18-24

E.M. Proshin, N.S. Kharlamova

25-30

S.G. Gurzhin, V.G. Krjakov, S.V. Nikitin

31-35

R.V. Kostin, M.V. Lenkov

36-40

A.A. Zhilnikov, T.A. Zhilnikov, V.I. Zhulev

41-46

A.P. Kazantsev, A.M. Abramov

47-53

V.A. Antipov, V.V. Tretjakova

54-60

L.I. Kalakutskiy, A.A.Fedotov, A.V. Shulyakov

61-65

А.V. Alpatov, M.Y. Mitrofanova

66-71

O.V. Melnik, A.A. Mikheev

72-76
Sept. 2, 2020
Aug. 27, 2020
June 24, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio