Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Information-measuring and Control Systems №12 - 2010 year.

O. V. Simakov, G. S. Lebedev

7-11

B.A. Kobrinskiy

12-17

I. V. Jemelin, B. V. Zingerman, G. S. Lebedev

18-24

G. S. Lebedev, Yu. V. Tikhonova

25-37

V. V. Pavlov, A. V. Zakamskov, Z. B. Rakhmanova

38-42

A.P. Stolbov, P.P. Kuznetsov

43-46

A. N. Gurov, I. L. Andreyeva

47-53

Yu. Yu. Mukhin, E. V. Kossova

54-61

G. S. Lebedev

62-69

D.L. Avtonomov, V.B. Iznailov

70-73

Yu. N. Gromov

74-81

V.V. Pavlov, A.V. Zakamskov, Z.B. Rakhmanova

82-85

M. B. Shamanskiy, N. B. Naygovzina, V. Yu. Shilo

86-90

N. G. Preferanskiy, T. L. Guskina, E. V. Kachalova

91-94

N. G. Preferanskiy, T. L. Guskina, E. V. Kachalova

95-98

S. L. Shvyrev, K. V. Sidorov, T. V. Zarubina

99-102

O. А. Bisterfeld, E. V. Zaikina

103-106

E. V. Ivanova, S. P. Olympieva, V. V. Kilikovsky, Yu. V. Raylyan

107-111

A. A. Baydarov

112-115

116-120
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio