Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Science Intensive Technologies №11 - 2010 year.

6-8
VACUUM, PLASMA AND SOLID-STATE ELECTRONIC (Journal in Journal)
MATERIALS AND INGREDIENTS OF PRODUCTS OF ELECTRONIC TECHNIQUE

V.P. Marin, N.V. Jarantsev, G.A. Chistjakov

9-14

L.N. Korol, A.P. Korzhavyi, V.P. Marin, A.V. Vlasko, A.A. Tseluev, N.V. Jarantsev, V.V. Chelenko

15-17

V.V. Prasizkij, R.I.Habibulin, A.S.Matveyev, M.V.Inyuhin

18-21
PHYSICS AND TECHNOLOGIES OF VACUUM AND PLASMA DEVICES

E.P. Proleiko, A.P. Korzhavyi

22-28

V.V. Prasizkij, A.V. Taj, A.S. Matveyev, M.V. Inyuhin

29-33

V.V. Prasizkij, A.V. Taj, A.S. Matveyev, M.V. Inyuhin

34-36
PHYSICS AND TECHNOLOGIES OF SOLID-STATE AND QUANTUM DEVICES

I.V. Libkind, V.M. Golovin, S.P. Nedayvoda, N.B. Ponomarev, A.V. Zakharov

37-43

A.S. Sozykin, S.S. Strelchenko, Yu.P. Golovaty, M.A. Ladugin, A.A. Marmalyuk

44-48
THE HIGH TECHNOLOGIES IN ECOLOGY OF MANUFACTURE OF ELECTRONIC TECHNIQUE

E.S. Belov, O.G. Bonk, V.I. Kapustin, N.V. Jarantsev

49-53

O.V. Jakovleva, O.A. Novikova, V.V. Domozhir

54-59

V.P. Gatsenko, T.A. Kuznetsova, A.V. Sidorova, V.O. Feodorov

60-64

A.V. Beznayev, A.S. Kolokolov, A.Yu. Mestcheryakov, S.N. Osipov, V.P. Yachno

65-75
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

V.V. Domozhir

76-80
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio