Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Radioengineering №10 - 2010 year.

PROBLEMS AND CONSTRUCTION PRINCIPLES OF SYSTEMS

Yu.A. Soloviev

4-8
SYNTHESIS AND ANALYSIS OF RADIO ENGINEERING SYSTEMS AND DEVICES

S.B. Boloshin, D.V. Gayvoronsky, V.P. Ipatov, I.M. Samoilov, B.V. Shebshaevich

9-15
METHODS AND ALGORITHMS FOR CONTROL OF RADIO ELECTRONICS SYSTEMS

V.I. Merkulov, I.V. Zabelin, A.I. Shuklin, A.M. Kuimov

16-22
FUNCTIONAL ALGORITHMS: SIGNAL TRANSMISSION, RECEPTION AND PROCESSING

Yu.L. Koziratsky, S.A. Budnikov, V.M. Kildjushevsky

23-29
ANTENNAS, RADIO-WAVE PROPAGATION AND MICROWAVE ENGINEERING

B.G. Gorshkov, E.S. Kolesnikov

30-36
INFORMATION TECHNOLOGIES, RADIO ENGINEERING CIRCUITS AND CIRCUIT-ELEMENT BASE

Yu.L. Koziratsky, A.V. Ivantsov, N.N. Tolstyh, V.M. Kildjushevsky

37-40
RADIO ENGINEERING EQUIPMENT AND ITS APPLICATION

S.N. Vaypan, V.N. Dod, A.P. Dolgopolov, A.V. Mazurkin

41-46
RADIOLOCATION AND TELECOMMUNICATION. Journal in Journal «Radiosystems»
RADARS AND TELECOMMUNICATION SYSTEMS

Pyatkin, A.K.

49-64
INFORMATION PROCESSING AND CONTROL

Filonov, P.V.

65-70

Shitikov, A.M.

71-73
HARDWARE AND TESTING

Dominyuk, Ya.V., Levitan, B.A.

74-80

Dunaeva, M.A.

81-86

Korchemkin, Yu.B., Kochetkov, O.S.

87-89

Ganin, S.A., Denisenko, V.V., Levitan, B.A., Shishlov A.V., Shubov A.G., Shcherbenkov V.Ya.

90-100
SHORT REPORTS

Arshon, B.I.

101-102

Akhiyarov, V.V., Filatov, A.A.

103-110
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio