Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Biomedical Radioelectronics №4 - 2010 year.

E.P. Tichonov, M.L. Fedotenkova

4-12

A.S. Vedenina, L. M. Smirnova

13-19

G. N. Burov, Y. Y. Abu-Janiej

20-24

L.M. Smirnova

25-31

V.V. Shapovalov, B.S. Gurevich, I.A. Kolesov, A.V. Belyaev, S.V. Andreev

32-38

A.M. Vasilevsky, I.A. Vasin, G.A. Konoplev

39-42

A.M. Vasilevsky, G.A. Konoplev, N.B. Kotova

43-46

V.V. Shapovalov, A.G. Korestalev, A.V. Tishkov

47-56

E.V.Sadykova

57-61

Z.M. Yuldashev, Yu.I. Senkevich

62-68

N.A. Sadykova

69-72

G. A. Mashevskiy, Z. M. Yldashev

73-78
Sept. 2, 2020
Aug. 27, 2020
June 24, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio