Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Electromagnetic Waves and Electronic Systems №5 - 2010 year.

MATHEMATICAL MODELING OF PHYSICAL PROCESSES

O.S. Labunko

4-7

E.V. Golovacheva, E.I. Gribnikova, A.M. Lerer, E.M. Panchenko, N.G. Parkhomenko

8-11

A.M. Lerer, G.P. Sinyavsky, E.S. Tolstolutskaya, S.I. Tolstolutsky

12-18

D.D. Gabriel’yan, M.Yu. Zvezdina, O.S. Labunko, E.D. Bezuglov, A.V. Podzorov

19-21
PROBLEMS OF SPACE RESEACHES

G.G.Vertogradov, V.P.Uryadov, V.G.Vertogradov, E.G.Vertogradova, E.F. Plokhotnyuk, S.V.Kubatko, Yu. M. Khaidy, A.A.Ponyatov, V.V.Shumaev, Yu. N. Cherkashin, I.V.Krasheninnikov, V.A.Valov, D.V.Bredikhin, A.V.Makarov

22-29

P.F. Denisenko, A.I. Skazik, M.Yu. Kotov, A.A. Khomyakov

30-33

O.A. Maltseva, N.S. Moshaeva, T.N. Nikitenko

34-37
FUNDATIONS OF THE ANTENNAS SYNTHESIS THEORY

D.D. Gabriel'yan, M.Yu. Zvezdina, Yu.A. Zvezdina, Yu.D. Bezuglov

38-41

M.B. Manuilov, M.Yu. Sinelnikov, Yu. M. Sinelnikov

42-46

A.O. Kasyanov

47-55
PHYSICAL FOUNDATIONS OF DEVICE-BUILDING

V.N. Ivanov, V.I. Zubkov, E.R. Babicheva

56-61

V.N. Ivanov, V.I. Zubkov, E.R. Babicheva, P.E. Timoshenko

64-67

G.F. Zargano, V.V. Zemlyakov, R.V. Peletskiy

68-76

S.I. Tolstolutsky, A.I. Lee, V.V. Kazachkov, G.P. Sinyavsky

77-80
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio