Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Achievements of Modern Radioelectronics №3 - 2010 year.

SPACE INFORMATICS

A.P. Bondarenko, A.A. Kuriksha, S.A. Sukchanov, V.F. Fateev

5-9

V.N. Lagutkin, A.P. Lukyanov, A.D. Lukyanova

10-13

А.Е. Коlessa

14-18

D.V. Kirichenko, V.I. Polovnikov

19-22
SYSTEMS AND DEVICES OF SMALL SPACECRAFTS

V.F. Fateev

23-27

D.L. Каrgu, V.F. Fатееv

28-31

V.N. Zavalii, N.P. Chernetsky, E.N. Filin, S.V. Jakubowsky

32-37

D.V. Kirichenko, V.P. Hohlov, U.S. Zinovyev, A.A. Glushenko, K.I. Upitis

38-41

S.G. Alyabyeva, V.I. Gorbulin, J.N. Makarov, N.V. Radionov

42-48
EXPERIMENTS WITH SMALL SPACECRAFTS

V.F. Fateev, A.P. Papkov, G.V. Kremez

49-52

Е. P. Minakov, Е.F. Chichkova, S.A. Fedorov

53-55
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio