Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Radioengineering №4 - 2010 year.

RADARS AND TELECOMMUNICATION SYSTEMS

Egorov, E.N., Sbitnev, G.V., Chistuykhin, V.V.

6-13

Shneps-Shneppe, D.M.

14-17
INFORMATION PROCESSING AND CONTROL

Kirillov, V.V.

18-22

Antonоv, I.A., Ertel, S.M.

23-29

Kouznetsov, V.L., Skobelev, S.P., Filonov, P.V.

30-38

Afanasenkov, Ju.M., Shitikov, A.M.

46-51
HARDWARE AND TESTING

Tuzbekov, A.R., Golberg, B.H.

39-45

Schegolkov, D.Y., Petelin, M.I., Kuzikov, S.V.

52-56
SHORT REPORTS

Arshon, B.I.

57-59

Sgadova, N.A.

60-63

Kozlov, A.V., Pestrjakov, A.V.

64-68

Savvateev, Yu.I., Nazarov, O.V.

71-75

Savvateev, Yu.I., Nazarov, O.V.

76-85

Nazarov, O.V., Savvateev, Yu. I.

86-94

Rudnev, A.N.

95-97

Jouravlev, V.I.

98-103

Jouravlev, V.I., Miroshnikova, N.E., Trusevich, N.P.

104-109

Jouravlev, V.I, Rudnev, A.N, Miroshnikova, N.E.

110-115

Adjemov, S.S., Juravlev, V.I., Lobov, E.M., Rusanov, V.E.

116-120
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio