Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Information-measuring and Control Systems №2 - 2010 year.

Procedures and algorithms of support of decisions making and control

V.R. Milov, V.G. Baranov, A.Yu. Epshtein, I.V. Shalashov

5-11

V.G. Baranov, V.R. Milov, B.A. Suslov

12-15

M.M. Chirkova, T.I. Gavrilova, E.N. Poselenov

16-19

Yu.S. Fedosenko, N.A. Dunichkina

20-23

I.R. Bukhvalov, S.I. Ermolaev, S.I. Kul’pin, A.G. Pimkin

24-28
Methods and algorithms of recognition of images

N.S. Bellyustin, Yu.D. Kalafati, A.V. Koval’chuk, A.A. Tel’nykh, O.V. Shemagina, V.G. Yakhno

29-34

V.G. Baranov, V.R. Milov, J.H. Zaripova, A.Yu. Epshtein

35-39
Algorithms of identification of system and processing of signals

M.M. Chirkova, A. V. Preobrazhensky, A.V. Romanov

40-42

A.D. Pluzhnikov, E.N. Pribludova

43-45

V.I. Esipenko, V.V. Smirnov

46-49

A. I. Pikhtelev, N. A. Pikhtelev, G. B. Gavryushin

50-54
Systems and gathering and information transfer networks

N.V. Novikov, V.R. Milov, V.V. Alekseev, A.A. Sevrukov

55-59

V.Е. Sautkin

60-64

A.V. Semashko, T.I. Balashova, A.N. Kirsanychev, M.A. Dadanov

65-68

L.M. Vdovin

69-79
Short messages

I.V. Zabelin, M.S. Zakharov, A.A. Ermolenko

74-77
Sept. 2, 2020
Aug. 27, 2020
June 24, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio