Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Antennas №12 - 2009 year.

Antenna synthesis

S. E. Mishchenko, A. V. Starchenko, D. S. Mahov

5-8
Mirror and Hybrid Antennas

I.O. Porokhov, A.P. Kondrat'eva

9-12
Antenna arrays

V.P. Kortnev

13-17
Weak-Directive Antennas

Yu. I. Belov, I. A. Illarionov, E. L. Varentzov

18-27

A.N. Korjukin, V.A. Permjakov

28-30
Apply problems, solving with an antennas technique

I. V. Dushko, D.N.Ivlev, V. A. Odnosevtsev, I. Ya. Orlov

31-39

Yu. I. Choni, A. E. Tsoupikov

40-45

V. V. Akulov, T. S. Rizhakova

46-51
Feeder Devices

A.I. Tchizhov

52-59
Modeling and CAD Systems for Antennas and Feeder Devices

A. Yu. Grinev, V. S. Temchenko, E. V. Ilyin

60-71
Antennas and Feeder Measurements

A.V. Titarenko

72-76

77-80
Sept. 2, 2020
Aug. 27, 2020
June 24, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio