Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Antennas №8 - 2009 year.

Electrodynamics Theory Antennas

V. A. Neganov, D. P. Tabakov, I. M. Gradinar’

3-12

A. V. Samsonov

12-18
Antenna synthesis

V. I. Corniuchin, V. M. Sedov

18-22
Antenna arrays

A. O. Manichev, A. A. Zakharov

23-33

B. D. Manuilov, P. N. Bashly, S. G. Gladushenko, Yu. A. Kuznectov

33-40

A. V. Ashihmin, Yu. G. Pasternak, Yu. A. Rembovskiy

40-46
Weak-Directive Antennas

N. P. Balabukha, A. A. Basharin, V. N. Semenenko

46-50
Strip Printed Antennas

R. V. Petrov, M. I. Bichurin, G. Srinivasan

50-56
Radio Communication antennas

S. P. Skulkin, V. I. Turchin

56-59

V. N. Kolesnikov, S. E. Mishchenko, A. V. Starchenko, V. V. Shatskiy

60-65
Feeder Devices

R. V. Budaragin, A. A. Radionov

66-71

E. A. Popov, L. G. Rudoyasova

72-74
Прикладные задачи, решаемые антенной техникой

V. F. Dubrovin

75-78
Sept. 2, 2020
Aug. 27, 2020
June 24, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio