Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Radioengineering №4 - 2009 year.

SYNTHESIS AND ANALYSIS OF RADIO ENGINEERING SYSTEMS AND DEVICE

A.I. Falko, M.S. Shoushnov, A.V. Gunter

4-10
FUNCTIONAL ALGORITHMS: SIGNAL TRANSMISSION, RECEPTION AND PROCESSING

V.B. Kreyndelin, L.A. Varukina

11-15

A.P. Trifonov, O.V. Chernoyarov, D.N. Shepelev

16-22

V.V. Beinarovich, V.A. Morkovkin, A.G. Nechaenko

23-28
ANTENNAS, RADIO-WAVE PROPAGATION AND MICROWAVE ENGINEERING

A.I. Ladigin, E.V. Kuznetsov, A.A. Luchin, Yu. S. Chesnokov

29-33
INFORMATION TECHNOLOGIES, RADIO ENGINEERING CIRCUITS AND CIRCUIT-ELEMENT BASE

M.P. Savchenko

34-40
RADIO ENGINEERING EQUIPMENT AND ITS APPLICATION

W.I. Kaganov

41-44
RADARS AND TELECOMMUNICATION SYSTEMS

V.M. Orlov, V.Yu. Shustikov, Yu.S. Yusova, S.I. Nefedov

47-56
INFORMATION PROCESSING AND CONTROL

S.Yu. Yakovleva, Yu.A. Pykhov

57-63
HARDWARE AND TESTING

N.A. Rossels, A.V. Shishlov, A.M. Shitikov

64-70

S.P. Skobelev

71-76

S.P. Skobelev, P.-S. Kildal

77-80

A.E. Kazaryan, Yu.B. Korchemkin, A.V. Majorov, N.D. Nasledov, A.K. Tobolev

81-85

Z.A. Yanukyan

86-89

N.A. Sgadova, D.L. Ventsenostsev

90-96
SHORT REPORTS

B.I. Arshon

97

K.A. Semenov

98-103

Yu. I. Savvateev, I.A. Pestov

105-136
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio