Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Antennas №2 - 2009 year.

© P.N. Bashly

3

Yu. B. Gourfinkel, I. A. Kolesnikov, A. P. Kurochkin, A. G. Ostrovsky, N. V. Smirnov, L. I. Tsvetkova, B. V. Yakovlevhova

10

V.I. Tverskoy, A.V. Chernogubov, C.Y. Belozerov

20

© S.P. Skobelev

28

© V.L. Gostuykhin, V.N. Trusov, A.V. Gostuykhin

33

A. V. Ashikhmin, Yu. G. Pasternak, I. V. Popov, Yu. A. Rembovskiy

41

© T.M. Zaboronkova, E.A. Shorokhova

47

A. P. Kondrateva

53

Y. L. Muromtsev, A. N. Sysoev, A. F. Kharin

63

V. M. Zhukov, A.N. Sysoev, A.F. Kharin

68

A.V. Nazarov, A.S. Raevskiĭ, S.B. Raevskiĭ

71

© I.F. Budagiyan, G.G. Shchuchkin, M.N. Iluschechkin

78
Sept. 2, 2020
Aug. 27, 2020
June 24, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio