Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Achievements of Modern Radioelectronics №1-2 - 2009 year.

S.I. Ivashov, I.A. Vasilyev, A.V. Zhuravlev, V.V. Razevig

4

© A. Yu. Grinev, A. V. Andriyanov, D. V. Bagno

19

© Ye.A. Rudenchik, L.B. Volkomirskaya, A.Ye. Reznikov, V.I. Sakhterov

29

© A.Yu. Grinev, V.S. Temchenko, E.V.Ilyin

39

© A.V. Doudnik

51

© V.S. Chernyak

58

© A.V. Andriyanov, G.S. Ikramov, M.V. Pugin, A.A. Ryabinkin

73

© B.M. Vovshin, A.Yu. Grinev, D.V. Fadin

83

I. Ya. Immoreev

95

© B.M. Vovshin

101

V. G. Radzievsky, P. A. Trifonov

107

© V.V. Chapursky

114

Y.V. Kuznetsov, T.Y. Shevgunov, A.B. Baev

123

© Y.V. Kuznetsov, A.B. Baev, M.A. Bekhtin, A.A. Sergeev

132

© O.E. Popova, S.N. Razin'kov

140

© V.S. Temchenko

147

A. V. Zaitsev

155

V.V. Pomozov

162
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio