Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Electromagnetic Waves and Electronic Systems №8 - 2013 year.

4
New mathematical methods

A.G. Kyurkchan, N.I. Smirnova

5-9
Mathematical modeling of physical processes

A.S. Kryukovsky, S.V. Rogachev

10-17

A.S. Kryukovsky, Yu.Ig. Skvortsova

18-23

S.Y. Belonogov, V.G. Gavrilenko, M.S. Zhukov, V.A. Yashnov

24-29

A.V. Oinats, V.I. Kurkin, N. Nishitani, A. Saito

30-39

V.A. Ivanov, D.V. Ivanov, M.I. Ryabova, A.A. Chernov

40-48
R-functions, atomic functions, wavelets, fractals, and chao

L.V. Labunets, V.V. Simakov

49-68
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio