Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Radioengineering №7 - 2013 year.

Mathematical models of conflict and search

A.A. Boyko, V.U. Khramov

5-10

V.I. Vladimirov, I.V. Vladimirov, V.M. Shatskikh

11-15
Radioelectronic information tools

Ju.L. Koziratsky, M.L. Parinov

16-19

A.A. Volkov, V.I. Karpuchin

20-24

E.F. Ivankin, V.A. Ponkin, A.V. Ivankin

25-28

V.A. Ponkin, A.V. Ivankin

29-32

V.A. Ponkin, E.S. Emelyanov, A.V. Ivankin

33-37

V.A. Ponkin, E.F. Ivankin, Yu.E. Didyuk

38-41

O.N. Eltsov, A.V. Vanyasov

42-46

E.A. Kirsanov, A.N. Fomin

47-51

A.Ju. Koziratsky, A.I. Grevtsev, M.L. Parinov, V.V. Kapitanov

52-56
Fields and images processing

V.D. Popelo, I.V. Burzak, V.N. Timohin, Y.S. Gorkin, I.I. Fedyunin, I.A. Nagalin, A.V. Bukreev

57-61

A.A. Dontsov, Yu.L. Koziratsky, D.V. Prokhorov, A.V. Kusakin

62-66

I.G. Karpov, V.D. Popelo, D.K. Proskurin

67-69

E.A. Samoylin, V.V. Shipko

70-74

Yu.L. Koziratsky, D.V. Prokhorov, A.V. Kusakin

75-77

Yu.L. Koziratsky, A.V. Ivantsov, A.V. Kusakin

78-84
Methods of synthesis and algorithms of optimal signal processing in satellite navigation

A.I. Perov

85-89

A.I. Perov, E.V. Zaharova, I.V. Korogodin, A.A. Perov

90-96

E.N. Boldenkov, I.V. Lipa

97-101

V.N. Kharisov, A.A. Kushnir

102-108
Analysis of signal processing algorithms in satellite navigation

I.V. Korogodin

109-115

A.Y. Shatilov, E.N. Boldenkov , I.V. Lipa

116-121

V.N. Kharisov, A.N. Karutin

122-125

V.S. Efimenko, D.N. Voronchikhin

126-131

V.N. Kharisov, V.S. Efimenko, A.A. Oganesyan, A.V. Pastukhov, P.V. Medvedev, P.M. Golovin, V.S. Pavlov

132-136
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio