Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Achievements of Modern Radioelectronics №2 - 2013 year.

From editor

5-6

А.A. Ovodenko, A.R. Bestugin, V.N. Krasyuk, M.B. Ryzhikov

9-14

A.R. Bestugin, V.N. Krasyuk, A.F. Kryachko, A.A. Ovodenko

15-23

M.B. Ryzhikov

24-28

A.F. Kryachko, V.M. Lihachov, M.E. Neveykin

29-38

A.K. Zhuravlev, S.S. Poddubnyi, A.A. Khomenko

39-42

A.K. Zhuravlev, Yu.V. Baksheeva, A.A. Khomenko

43-46

Y.A. Korneev, N.N. Kozlov, R.А. Myalk

47-55

A.A. Monakov

56-62

S.V. Vasendin, A.V. Kirpanev, V.M. Korol, M.Yu. Ponomarev, Yu.G. Shatrakov

63-68

A.V. Kirpanev, V.S. Nasarov, Yu.G. Shatrakov, V.V. Shubnikov

69-74

O.S. Astratov, S.A. Kuzmin, V.N. Filatov

77-83

B.S. Timofeev, A.A. Motyko

84-92

P.N. Petrov, E.V. Kravetz

93-97

Uk Kang, S-J. Bae, N. Oboukhova, G. Papayan

98-104

K.V. Zaichenko

107-112

N.V. Mikhailov, V.F. Mikhailov

113-121

G.I. Khudiakov

122-126

B.S. Gurevich

127-132

V.V. Kludzin, S.V. Kulakov, L.N. Preslenev, V.P. Semenkov, O.V. Shakin

135-139

O.L. Balysheva, A.R. Zhezherin, Y.G. Smirnov

140-147

O.V. Shakin, A.S. Bygaev, R.A. Khansuvarov

148-151

O.D. Moskaletz

152-158
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio