Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Nonlinear World №2 - 2013 year.

M.V. Nikitin, V.Ya. Pokrovskii, S.G. Zybtsev, A.A. Melnikov

77-78

N.V. Kinev, V.P. Koshelets, H.B. Wang

79-81

A.S. Shalin, S.V. Sukhov

82-83

E.A. Tarasov, G.V. Torgashov, Y.A. Grigoriev, N.I. Sinitsyn, N.P. Aban'shin, B.I. Gorfinkel'

84-85

Ya.V. Gindikin, V.A. Sablikov

86

G.G. Кosakovskii, Yu.I. Latyshev, E.V. Blagov, Z.Ya. Kosakovskaya, A.P. Orlov, A.M. Smolovich

87-89

V.A. Sergeev, I.V. Frolov, A.A. Shirokov

90-91

T.V. Krishtop, K.E. Nagaev

92-93

A.A. Teplykh

94-95

A.A. Zabolotnykh, V.A. Volkov

96-97

D.V. Kalyabin, I.V. Lisenkov, S.A.Nikitov

98-99

A.E. Sheyerman, Yu.V. Kislinskii, A.V. Shadrin, G.A. Ovsyannikov, K.Y. Constantinian

100-101

R.A. Yusupov

102-103

D.V. Kharchenko

104-105

V.O. Kaladzhyan, S.N. Artemenko

106-107

nickel-titanium copper, thermoelastic martensite transformation, shape memory

108-109

D.V. Aleksandrov, V.V. Kravtsov

110-111

A.E. Alekseev, Y.A. Tezadov, V.T. Potapov

112-113

E.V. Kaevitser, T.A. Bryantseva, V.E. Lyubchenko

114-115

S.M. Popov

116-117

Y.V. Przhiyalkovskiy

118

M.Yu. Morozov, Yu.A. Morozov, I.V. Krasnikova

119-120

V.E. Ustimchik, J. Kerttula, S.A. Nikitov, A.E. Ulanov, V.N. Filippov, Yu.K. Chamorovskii

121-123

V.Ya. Shanigin, R.K. Yafarov

124-125

E.S. Pavlov, S.L. Vysotsky, Yu.A. Filimonov, S.A. Nikitov

126-127

D.V. Churikov

128-131

E.Yu. Denisov

132-133

A.A. Potapov, D.V. Slezkin

134-135

M.A. Karpov, I.V. Borisenko, G.A. Ovsyannikov

136-137

A.V. Frolov, Yu.I. Latyshev, A.M. Smolovich, A.P. Orlov

138-139

E.V. Mitrofanov

140-141
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio