Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Nanomaterials and Nanostructures - XXI Century №4 - 2012 year.

Modeling of physical processes in nanomaterials and nanostructures

A.V. Kosobutsky, S.D. Shandarov, O.G. Sevostyanov, N.S. Zvidentsova, M.S. Rybakov, and A.A. Vladimirov

3-7

I.V. Chepkasov, Yu.Ya. Gafner

8-11
Physical properties of nanomaterials and nanostructures

S.V. Been, E.P. Surovoy, A.A. Sukhorukova, T.M. Zaikonnikova

12-16

O.M. Zhigalina, D.N. Khmelenin, N.M. Kotova, J.A. Shestakova, K.A. Vorotilov, A.S. Sigov. N.B. Dyakonova

17-21
Technology of nanomaterials and nanostructures

M.A. Yarmolenko, A.A. Rogachev, A.V. Rogachev, P.A. Luchnikov, D.L. Gorbachev

22-29

I.K. Beysembetov, K.Kh. Nusupov, N.B. Beysenkhanov, S.K.Zharikov, B.K. Kenzhaliev, T.K. Akhmetov, R. Ivlev

30-35

V.G. Zhigalina, O.M. Zhigalina, I.I. Ponomarev, D.N. Khmelenin, D.Yu. Razorenov, Iv.I. Ponomarev, N.A. Kiselev

36-40
Nanoengineering

A.Yu. Bedanokov, O.B. Lednev, B.Z. Beshtoev, and L.O. Shoranova

41-44

45-46
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio