Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Dynamics of Complex Systems – XXI century №4 - 2012 year.

Dynamics of social and economic systems

A.M. Naumov

3-8

Yu.N. Lapygin, D.Yu. Lapygin

9-15

A.I. Lukashov

16-18

V.G. Semin

19-22

N.N. Polzunova

23-25

S.U. Abramova

26-29

E.S. Galeeva

30-31

P.N. Dytynenko

32-34

V.Е. Krylov

35-41

K.O. Bochenina

42-46

A.V. Prokhorova

47-53
Dynamic of technical systems

N.V. Malyutin, G.M. Mezhlumov, G.M. Zagorodnikov

54-60

M.A. Shalumov

61-63

I.S. Uryupin

64-69

A.O. Shorin

70-73

О.V. Druzhinina, O.N. Masina, E.V. Igonina

74-78

V.V. Fedorenko, V.V. Belov

79-82

A.M. Poroshina

83-88

S.A. Alaverdian, S.I. Bokov, V.M. Isaev, I.N. Kabanov, V.V. Komarov, A.P. Krenitskiy, V.P. Meshanov, S.A. Savushkin, A.S. Yakunin

89-94

95-96
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio