Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Nonlinear World №11 - 2012 year.

723
Signal processing in distributed and high performance computing systems

E.V. Verstakov, V.D. Zakharchenko, D.S. Gavrin

724-730

V.P. Fedosov, A.V. Emelyanenko, S.G. Gladushenko, P.M. Pomorcev

731-737

S.V. Makov, R.K. Akhunzhanov, A.V. Chebotarev, A.N. Novikov

738-743

V.V. Voronin, T.V. Morozova, D.S. Makhov, E.A. Samoylin, D.G. Minassian

744-750
Methods of identification and signal coding in communication systems

N.V. Petrov, M.S. Gavrin, D.S. Andrashitov

751-757

L.V. Lityuk, V.I. Lityuk, A.A. Kuznetsov, E.V. Verstakov, D.G. Kireev

758-761
Digital methods of one-and two-dimensional signals processing

A.I. Sherstobitov, V.I. Marchuk, M.P. Malinis, S.A. Gridin

762-768

A.I. Sherstobitov, V.I. Marchuk, D.V. Timofeev, R.A. Sizyakin

769-776

V.V. Voronin, V.I. Marchuk, V.А. Frantc, N.V. Gapon

777-781

V.V. Voronin, V.I. Marchuk, M.M. Pismenskova, T.V. Morozova

782-789

A.I. Sherstobitov, V.I. Marchuk, V.A. Prihodchenko, C.M. Strukov

790-795

E.A. Semenishchev, V.I. Marchuk, I.A. Toropov, I.V. Tolstova

796-800
Synthesis of optimal information, control and navigation systems

I.V. Deryabkin, A.A. Kostoglotov, S.V. Lazarenko, A.V. Chebotarev, B.M. Tsennih

801-809

D.S. Andrashitov, A.A. Kostoglotov, A.I. Kostoglotov, S.V. Lazarenko

810-818

A.A. Kostoglotov, A.I. Kostoglotov, A.A. Kuznetsov, S.V. Lazarenko

819-826

D.A. Bezuglov, I.V. Kalienko, D.V. Mironovich, P.M. Pomortsev, D.G. Kireev

827-833

E.A. Samoylin, Yu.A. Kuznetsov, A.S. Pomysov

834-845

D.A. Bezuglov, S.Yu. Rytikov, S.A. Shvidchenko, M.S. Gavrin, D.S. Gavrin

846-852

D.A. Bezuglov, I.V. Kalienko, D.V. Mironovich, P.M. Pomortsev

853-859

P.N. Bashly, Yu.A. Kuznetsov, S.G. Gladushenko, D.S. Mahov

860-866

P.N. Bashly, A.S. Pomysov, E.A. Samojlin, A.N. Novikov

867-874
Applied mathematical modeling

N.S. Orlova, R.K. Akhunzhanov

875-878

M.V. Volik, I.S. Mozharovsky

879-882
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio