Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Antennas №8 - 2012 year.

Antenna Arrays

Yu.V. Koltzov

3-8

A.N. Bobryashoiv, A.V. Plishkin, E.A. Rudnev, S.N. Shulzhenko

9-14

V.А. Kolomejcev, А.V. Ezopov, A.E. Semenov

15-19
Feeder Devices

S.V. Katin, A.V. Nazarov, E.A. Popov, M.S. Rozhkova

20-24
Radio Communication antennas

V.K. Gavrilov

25-29

A.S. Godin, V.V. Perfilyev, K.N. Klimov

30-37
Strip Printed Antennas

V.Yu. Avdonin, S.N. Boiko, A.V. Isaev

38-45

S.N. Boiko

46-50
Systems of the UHF, EHF and optical wavelengts for the antennas devices

K.K. Klionovski

51-56
Applied problems solved by antenna technology

V.V. Perfilyev, K.N. Klimov, D.O. Firsov-Shibaev

57-64
Sept. 2, 2020
Aug. 27, 2020
June 24, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio