Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Electromagnetic Waves and Electronic Systems №7 - 2012 year.

Mathematical modeling of physical processes

А.P. Trifonov, Yu.E. Korchagin, P.A. Kondratovich

4-15

V.K. Kramarenko, A.V. Panchenko, A.P. Mikhajlov, N.S. Knyazev, A.V. Pereverzeva, S.N. Gorbach, L.A. Makarevich, K.Ju. Taletsky, F.F. Kamenets, T.Zh. Esirkepov, S.V. Bulanov

16-24

S.A. Lurie, Y.O. Solyaev, S.S. Tarasov, C. Pham

25-30

T.T. Nguyen, V.G. Spitsyn

31-39

N.М. Ashimov

40-47
R-functions, atomic functions, wavelets, fractals, and chaos

G.V. Arzamastseva, M.G. Evtikhov, F.V. Lisovsky, E.G. Mansvetova

48-58
Digital signal and image processing

Yu.S. Radchenko, R.V. Titov

59-67
Laser physics

M.A. Karpov, V.N. Melchakov, E.V. Egorova, V.N. Denisevich, A.U. Tsunikov, A.P. Zybkov

68-72
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio