Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Information-measuring and Control Systems №8 - 2012 year.

3

G.V. Rybina, A.V. Mozgachev, Soe Thi Ha Aung

4-12

G.V. Rybina, M.V. Yusova, E.V. Churdalev

13-21

G.V. Rybina, Yu.M. Blokhin, G.S. Gokhberg, A.S. Rudyi

21-28

S.K. Dulin, N.G. Dulina, P.V. Ermakov

28-33

A.A. Khobotov, V.V. Klimov, V.P. Klimov, A.A. Tsyganov, B.A. Shchukin

33-38

A.I. Vaguine, N.G. Volchenkov, I.E. Kouznetsov

39-43

A.I. Guseva, A.V. Ivanov, I.M. Kozgin, V.S. Kireev, A.S. Tzuplakov

43-48

V.P. Kozyrev, A.K. Troitsky, N.G. Volchenkov, A.A. Khramov

49-54

M.A. Demidov, N.G. Volchenkov, A.K. Troitsky, A.A. Khramov

55-61
Methods for controlling and aiming of different objects

V.I. Merkulov, V.P. Khar’kov

61-67
Principles of construction of multi-purpose information-measurement systems

P.N. Yemelyanov, S.E. Ped’, I.E. Kholin

68-72
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio