Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Science Intensive Technologies №6 - 2012 year.

Nanotechnologies: development, application

V.I. Vigdorovich

3-8

S.E. Smirnov, S.S. Smirnov, I.A. Putsylov, I.S. Vorobyev

8-13

B.Zh. Dzhangurazov, G.V. Kozlov, M.A. Mikitaev

13-17

M.Yu. Dolomatov, S.V. Dezortsev, S.A. Shutkova, D.O. Shulyakovskaya

18-23
Radar systems

V.A. Smetannikow

23-26
Mathematical modeling of physical engineering systems

S.N. Petrova

27-32
Common problems of ecology

M.Ju. Dolomatov, N.A. Zhuravleva

32-37

A.G. Shubov and V.V. Denisenko

38-50
Economics problems

L.E. Mistrov, D.E. Milushev

50-67
Modeling of biology processes. Methods and instruments

V.V. Semenov, A.R. Ganeev

67-73

73-74
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio