Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Science Intensive Technologies №5 - 2012 year.

Radio Electronics Materials and Components

V.K. Bityukov, A.V. Bogatov, N.G. Mikhnevich, V.A. Petrov

5-16
Theoretical and Experimental Physics

V.I. Emeljyanov, N.Ya. Roukhlyada

16-19
Common Problems of Engineering Industry

S.I. Korshakovsky, M.A. Krasnenkov

19-26
Information Technologies and Optimization

A.S. Kolokolov, I.A. Lubinski, A.Yu. Mestcherakov

26-29

A.I. Starikovskiy, N.A. Starikovskaya

30-39
Processes, Methods and Equipment of Chemistry

N.V. Kuleshov, V.N. Kuleshov, A.N. Bakhin, S.A. Dovbysh

39-48

M.Yu. Dolomatov, K.F. Latypov

48-53
Nanotechnologies: development, application

M.S. Afanas’ev, V.K. Egorov, P.A. Lychnikov, A.V. Byrov, G.V. Chucheva

53-57

N.I. Noskova, G.S. Korzunin, A.G. Lavrentiev, A. F. Matvienko

58-67

B.Zh. Dzhangurazov, G.V. Kozlov, A.K. Mikitaev

67-70
Problems of Anthropogenic and Ecologic Catastrophes

S.A. Pimenov

70-76
Common Problems of Ecology

E.V. Molodtsov, V.V. Tatarinov, A.A. Tomilov

77-80
Sept. 2, 2020
Aug. 27, 2020
June 24, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio