Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Journal Dynamics of Complex Systems – XXI century №2 - 2012 year.

From Editor

5-6
Dynamics of social and economic systems

A.M. Naumov

9-13

P.N. Zakharov

14-17

Z.A. Zakharova

18-24

T.A. Lachinina, A.I. Abdryashitova

24-26

E.S. Karpov

27-31

V.A. Kretinin, A.A. Miroedov

31-35

Y.N. Lapygin, A.V. Chizhov

36-41

K.V. Khartanovich

41-45

Y.N. Lapygin, D.A. Goats

45-51

K.V. Khartanovich

51-53

V.D. Chechetkin

54-58

L.K. Koretskaja

59-62

V.I. Kornienko

62-65

D.B. Martynova, G.V. Ulyanov

65-68

B.V. Generalov, S.V. Kovalev

69-74

V.F. Arhipovа

75-78

E.V. Smirnova

79-83
Dynamic of technical systems

D.M. Malinichev, V.V. Boykov, V.E. Bolnokin

83-85

D.M. Malinichev, V.V. Boykov, A.V. Eliseenkov, V.E. Bolnokin

86-89

A.A. Solovkin, V.N. Noskov

89-92

I.S. Uryupin, A.S. Shalumov

92-101

D.M. Malinichev, A.V. Eliseenkov, V.E. Bolnokin

101-103

S.V. Chabrikov, A.S. Shalumov, N.A. Shalumova

103-109

D.A. Solovkin, V.N. Noskov

109-112

E.E. Kovshov, O.S. Smirnov

112-116

M.M. Stebulyanin

116-122

V.N. Balashov, R.A. Gorbatchov, M.V. Pesochi

123-125

V.N. Balashov, R.A. Gorbatchov, M.V. Pesochi

126-127

V.N. Balashov

128-130

R.A. Sedneva, M.A. Mirkin

130-137

S.A. Gerasimov

138-141
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio