Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Тhe influence of the interaction of third neighbors on the one-dimensionality adsorption on the crystal surface

Keywords:

V.N. Udodov – Dr.Sc. (Phys.-Math.), Professor, Khakas State University (Abakan)
V.M. Bazuev – Post-graduate Student, Katanov Khakas State University (Abakan)
A.N. Taskin – Ph.D. (Phys.-Math.), Associate Professor, Katanov Khakas State University (Abakan)


In connection with the development of nanotechnology, much attention is paid to the study of adsorption processes, which plays an important role for small systems. As a rule, adsorption is observed on the crystal surface, but sometimes one-dimensional adsorption on atomic chains also takes place. In particular, the question of the distribution of phases during adsorption on chains of atoms (or molecules) is of interest. The article deals with the adsorption of atoms of one kind on a chain of finite size at absolute zero temperature within the lattice gas model taking into account the interaction of the first, second and third neighbors and the external field. As the boundary conditions, «ragged ends» are chosen, which allows modeling processes on a real chain with free ends. The ground states diagrams (GSD) are plotted  a phase stability diagrams in the coordinate plane of the energy parameters at absolute zero temperature. This allows us to determine the possible adsorption transitions and phases for a one-dimensional chain of nanometer size at sufficiently low temperatures when taking into account the interaction of the third neighbors. The interaction of the third neighbors significantly affects the stability of the phases 1, 10, 100, and 100010001. Some of the phases considered have already been found experimentally (phases 11111111 (phase 1), 10101010 (phase 10), 00000000 (phase 0)).

References:
  1. Poltorak O.M. Termodinamika v fizicheskoj himii. M.: Vysshaya shkola. 1991. 320 s.
  2. Bonch-Bruevich A.M., Vartanyan T.A., Maksimov YU.N., Przhibel'skij S.G., Hromov V.V. Adsorbciya atomov ceziya na strukturnyh defektah poverhnosti sapfira // ZHurnal ehksperimental'noj i teoreticheskoj fiziki. 1997. T. 112. Vyn. 1(7). S. 362–370.
  3. Udodov V.N., Potekaev A.I., Popov A.A., Eremeev S.V., Kulagina V.V., Martynenko M.V., Molchanova E.A. Modelirovanie fazovyh prevrashchenij v nizkorazmernyh defektnyh nanostrukturah. Abakan: HGU. 2008. 135 s.
  4. Ryabishchenkova A.G., Otrokov M.M., Kuznecov V.M., CHulkov E.V. Adsorbciya, diffuziya i interkalyaciya atomov shchelochnyh metallov na poverhnosti (0001) topologicheskogo izolyatora Bi2Se3: issledovanie ab initio // ZHurnal ehksperimental'noj i teoreticheskoj fiziki. 2015. T. 148. Vyp. 3(9). S. 535–548. DOI: 10.1134/S1063776115090186.
  5. Landau L.D., Lifshic E.M. Statisticheskaya fizika. CH. 1. M.: Fizmatlit. 2002. 616 s.
  6. Popov A.A., Udodov V.N., Potekaev A.I. Vliyanie razmerov modeli, dal'nego i mnogochastichnogo vzaimodejstviya na diagrammy osnovnyh sostoyanij dlya sistem s politipnymi perekhodami // Izvestiya vuzov. Ser. Fizika. 1998. T. 41. № 6. S. 37–41.
  7. Dzyuba ZH.V., Udodov V.N. Vypolnenie gipotez dinamicheskogo i staticheskogo skejlinga dlya izingovskogo nanomagnetika // Izvestiya Altajskogo gosudarstvennogo universiteta. 2017. № 4(96). S. 27–32. DOI: 10.14258/izvasu(2017)4-04.
  8. Otrokov M.M., Ernst A., Mohseni K., Fulara H., Roy S., Castro G.R., Rubio-Zuazo J., Ryabishhenkova A.G., Kokh K.A., Tereshchenko O.E., Aliev Z.S., Babanly M.B., Chulkov E.V., Meyerheim H.L., Parkin S.S.P. Geometric and electronic structure of the Cs-doped Bi2Se3 (0001) surface // Physical Review B. 2017. V. 95. Issue: 20. P. 205429-1–205429-9. DOI: 10.1103/PhysRevB.95.205429.
  9. Fefelov V.F., Stishenko P.V., Kutanov V.M., Myshlyavtsev A.V., Myshlyavtseva M.D. Monte Carlo study of adsorption of additive gas mixture. // Adsorption. 2016. V. 22. Issue: 4-6. Р. 673–680. DOI: 10.1007/s10450-015-9753-x.
  10. Смирнов Б.М. Металлические наноструктуры: от кластеров к нанокатализу и сенсорам // Успехи физических наук. 2017. Т. 187. № 12. С. 1329–1364. DOI: 10.3367/UFNr.2017.02.038073.
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio