Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Polarization method of determining the orientation of the unmanned aerial vehicle

Keywords:

S.V. Bogdanovsky – Scientific and Pedagogical Worker, Cherepovets Higher Military Engineering School of Radio Electronics
E-mail: bogdan141@mail.ru
A.N. Simonov – Ph.D. (Eng.), Associate Professor, Military Academy of Signals named after Marshal of the Soviet Union S.M. Budyonny (St. Petesburg)
E-mail: simonovalexey2010@yandex.ru
V.V. Sevidov – Ph.D. (Eng.), Scientific and Pedagogical Worker, Military Academy of Signals named after Marshal of the Soviet Union S.M. Budyonny (St. Petesburg)
E-mail: v-v-sevidov@mail.ru


The article describes a new method for determining angles of orientation of unmanned aerial vehicle, which is based on the polarization measurements of radio signals from reference stations. The developed method uses a coordinate-informative parameter is the polarization of the received radio signal. The use of the developed method will enable calculation of the angles of course, roll and pitch on the without additional equipment.

References:
  1. Bogdanovskiyj S.V., Simonov A.N., Teslevich S.F. Polyarizacionnihyj metod pelengovaniya istochnikov radioizlucheniya v prostranstve // Naukoemkie tekhnologii. 2016. T. 17. № 12. S. 40–43.
  2. Grishin Yu.P., Ipatov V.P., Kazarinov Yu.M. i dr. Radiotekhnicheskie sistemih: Uchebnik dlya vuzov po specialjnosti «Radiotekhnika» / Pod red. Yu.M. Kazarinova. M.: Vihssh. shkola. 1990.
  3. Kanareyjkin D.B., Pavlov N.F., Potekhin V.A. Polyarizaciya radiolokacionnihkh signalov. M.: Sov. radio. 1966.
  4. Komarovich V.F., Nikitchenko V.V. Metodih prostranstvennoyj obrabotki radiosignalov. L.: VAS. 1989.
  5. Bogdanovskiyj S.V., Simonov A.N. Prostranstvenno-polyarizacionnaya modelj istochnika radioizlucheniya na osnove matematiki kvaternionov // Uspekhi sovremennoyj radioehlektroniki. 2016. № 5. S. 60–64.
  6. Bogdanovskiyj S.V., Simonov A.N. Podkhodih k prostranstvenno-polyarizacionnomu predstavleniyu radioizlucheniya na osnove matematiki kvaternionov // Trudih uchebnihkh zavedeniyj svyazi. 2016. T. 2. № 4. S. 26–31.
June 24, 2020
May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio