Radiotekhnika
Publishing house Radiotekhnika

"Publishing house Radiotekhnika":
scientific and technical literature.
Books and journals of publishing houses: IPRZHR, RS-PRESS, SCIENCE-PRESS


Тел.: +7 (495) 625-9241

 

Segmentation method of sound signal based on ton/noise in condition of a priori uncertainty

Keywords:

V. Е. Gai – Ph.D. (Eng.), Associate Professor, Nizhniy Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev. E-mail: iamuser@inbox.ru <> D. Т. Ainullin – Nizhniy Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev. E-mail: xdamain@gmail.com


This paper proposes an algorithm of sound signal segmentation on voiced and noise areas, based on the theory of active perception. The described algorithm can be used in speech recognition on one of the first stages of speech processing.
References:

  1. Borzino A., C. R., Dirceu G. da Silva, José A. Apolinário Voiced/unvoiced classification for short time frames and its application to frequency-domain cryptanalysis // International workshop on Telecommunications. Santa Rita do Sapucai. Brazil. Feb. 2007. P. 519–523.
  2. Rossignol S., Pietquin O. Precise Voicing Information Extraction in Speech Signals Using the Analytic Signal // Proc. IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology. Sarajevo. 16–19 Dec. 2008. P. 207–212.
  3. Mahdi A.E., Jafer E. Two Feature Voiced/Unvoiced Classifier Using Wavelet Transform // The Open Electrical & Electronic Engineering Journal. 2008. V. 2(1). P. 8–13.
  4. Bendiksen A., Steiglitz K. Neural networks for voiced/unvoiced speech classification // Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP-1990). International Conference. 1990. V. 1. P. 521–524.
  5. Baranov V.G., Kondrat'ev V.V., Milov V.R., Zaripova Yu.Kh. Neyrosetevye algoritmy raspoznavaniya obrazov // Neyrokomp'yutery: razrabotka, primenenie. 2007. № 11. S. 20–27.
  6. Utrobin V.A. Fiziko-matematicheskie interpretatsii sistemy zritel'nogo vospriyatiya na urovne vrozhdennykh mekhanizmov // Trudy III Vseross. konf. «Nelineynaya dinamika v kognitivnykh issledovaniyakh–2013». N.Novgorod. 2013. S. 172–173.
  7. Gay V.Ye. Metod otsenki chastoty osnovnogo tona v usloviyakh pomekh // Tsifrovaya obrabotka signalov. 2013. № 4. S. 65–71.
  8. Mijanur Rahman, Al-Amin Bhuiyan. Dynamic thresholding on speech segmentation / International Journal of Research in Engineering and Technology. 2013. V. 2. Iss. 9. P. 404–411.

May 29, 2020

© Издательство «РАДИОТЕХНИКА», 2004-2017            Тел.: (495) 625-9241                   Designed by [SWAP]Studio